INFORMACJE

Dzień Niewydolności Serca organizowany jest w Polsce kolejny raz przez Sekcję Niewydolności Serca PTK oraz Klinikę Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca CM UJ w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II Impreza ta odbędzie się w dniu 17 czerwca br. na Rynku Głównym w Krakowie. W ten sposób Polska kontynuuje inicjatywę Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W czasie 4 godzinnego spotkania czołowi przedstawiciele kardiologii krakowskiej oraz dyscyplin pokrewnych zapoznają zgromadzonych na Rynku mieszkańców Krakowa oraz innych uczestników imprezy z najważniejszymi problemami związanymi z niewydolnością serca.

Omówione zostaną m.in. przyczyny, leczenie i profilaktyka tego schorzenia. Prezentacje poszczególnych zagadnień będą miały formę krótkich wystąpień, paneli dyskusyjnych oraz wywiadów z pacjentami-znanymi postaciami życia kulturalnego Krakowa.

W programie imprezy nie zabraknie też udziału znanych artystów i dziennikarzy krakowskich, którzy uatrakcyjnią spotkanie na Rynku Krakowskim oryginalnymi występami.

W Europie Dzień Świadomości Niewydolności Serca obchodzony jest od 2010 roku.
W roku ubiegłym do tego grona dołączyła także Polska. Aktualnie w inicjatywie tej uczestniczy ponad 40 państw.

W Polsce na niewydolność serca cierpi ok. 1 milion osób. Choroba ta jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji wśród osób po 65 r.ż. oraz wysokiej śmiertelności wśród pacjentów powyżej 55 rż. Rocznie stanowi przyczynę około 60 tys. zgonów w Polsce. Mimo olbrzymiego postępu, jaki dokonał się w zrozumieniu mechanizmów patogenetycznych przewlekłej NS, śmiertelność wśród tych pacjentów pozostaje wciąż bardzo wysoka, niezależnie od etiologii. Niewydolność serca charakteryzuje się bardzo złym rokowaniem. W ciągu 5 lat umiera około 60% mężczyzn i 40% kobiet. W ciągu roku 40% chorych hospitalizowanych z powodu niewydolności serca jest ponownie hospitalizowana lub umiera. Ryzyko wczesnego zgonu lub rehospitalizacji u chorych z NS, wypisanych ze szpitala po incydencie ostrej dekompensacji krążeniowej, wynosi 35% w okresie 60 dni od wypisu. Śmiertelność w całej populacji chorych z przewlekłą niewydolnością serca, niezależnie od etiologii, wynosi około 10% rocznie. Ponowne hospitalizacje odpowiadają za ok. 70% kosztów związanych z leczeniem niewydolności serca.

Niewydolność serca przybiera formę epidemii, stając się przyczyna największej liczby hospitalizacji, także w Polsce. Ogromny jest również koszt opieki nad tymi chorymi - w Polsce wynosi ok. 3 miliardy rocznie.

Niewydolność serca to przede wszystkim konsekwencja wielu chorób układu krążenia. Bywa tez powikłaniem schorzeń nowotworowych, zapalnych i autoimmunologicznych, czy też zwykłej grypy. Ogromną rolę w terapii niewydolności serca odgrywa profilaktyka i edukacja. Zrozumienie specyfiki tej choroby, zarówno przez pacjentów, jak i przez zdrowych członków naszej społeczności, pomoże w rozwiązaniu wielu trudnych problemów, które są następstwem niewydolności serca.

Celem leczenia chorych z niewydolnością serca jest spowolnienie postępu choroby, wydłużenie życia, poprawa jakości, zmniejszenie liczby zaostrzeń oraz hospitalizacji. Istotna jest również racjonalizacja postępowania medycznego, tworzenie ośrodków kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z niewydolnością serca oraz wprowadzanie nowych, korzystnych z punktu widzenia farmakoekonomiki nowych terapii w tej grupie chorych.

Aby rozwinąć społeczną świadomość wynikającą z zagrożenia niewydolnością serca, jak również pogłębić wiedzę dotyczącą specyfiki jej leczenia, od 2010 roku Asocjacja Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego prowadzi cykliczną, doroczną akcję popularyzującą pod nazwą Dnia Świadomości Niewydolności serca. Aktualnie Dzień Świadomości Niewydolności Serca jest obchodzony w 40 krajach Europy. Polska w ubiegłym roku dołączyła do tej międzynarodowej inicjatywy. Ma ona za zadanie rozpowszechnienie problematyki niewydolności serca i skupienie jak największej uwagi pacjentów, lekarzy, naukowców, farmaceutów, ale tez stowarzyszeń pacjentów, organizacji pozarządowych oraz różnych organizacji i grup społecznych na problematyce prewencji, diagnostyki oraz leczenia, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej chorych z niewydolnością serca.

Kontakt do nas:
biuro@artsart.pl, tel: +48 605 408 326
Postaramy się, w miarę możliwości, odpowiadać na każdy e-mail do nas w ciągu kilku dni.