PROGRAM

Dzień Niewydolności Serca (dawniej Dzień Świadomości Niewydolności Serca) jest kolejny raz organizowany w Polsce.

W tym roku spotkamy się na Krakowskimn Rynku w dniu 17 czerwca 2018 roku.

W ramach obchodów proponujemy:

  • Panele dyskusyjne o niewydolności serca prowadzone przez ekspertów.
  • Praktyczne warsztaty dla osób z niewydolnością serca.
  • Edukację pacjentów w zakresie zachowań prozdrowotnych, rehabilitacji kardiologicznej,
  • Badanie ankietowe ryzyka obecności niewydolności serca z możliwością konsultacji jej wyniku ze specjalistami z tej dziedziny.

W namiocie firmy Servier przeprowadzane będą następujące badania:

  • bprofilu lipidowego
  • glikemii
  • ciśnienia tętniczego
  • EKG
Kontakt do nas:
biuro@artsart.pl, tel: +48 605 408 326
Postaramy się, w miarę możliwości, odpowiadać na każdy e-mail do nas w ciągu kilku dni.