Stanowiska i opinie Asocjacji Niewydolności Serca PTK

Praktyczne aspekty wskazań refundacyjnych dla inhibitorów SGLT2 u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory Opinia Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Opinia ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dotycząca postępowania w okresie okołowypisowym u pacjentów z niewydolnością serca
An expert opinion of the Heart Failure Association of the Polish Cardiac Society on the 2021 European Society of Cardiology guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Heart failure guidelines from a national perspective
Opinia ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na temat opublikowanych w 2021 roku wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca — wytyczne z perspektywy krajowej
Expert opinion of the Heart Failure Working Group of the Polish Cardiac Society on the use of dapagliflozin in the treatment of heart failure with reduced ejection fraction
Zastosowanie dapagliflozyny w leczeniu niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory
The patient with heart failure in the face of the coronavirus disease 2019 pandemic. An expert opinion of the Heart Failure Working Group of the Polish Cardiac Society
Pacjent z niewydolnością serca w obliczu pandemii COVID‑19 Opinia ekspertów Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
A curriculum for heart failure nurses: an expert opinion of the Section of Nursing and Medical Technicians and the Heart Failure Working Group of the Polish Cardiac Society
Curriculum dla pielęgniarki niewydolności serca Opinia ekspertów Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej oraz Sekcji Niewydolności erca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Sacubitril/valsartan for treatment of chronic heart failure with reduced ejection fraction. Can all patients benefit? A position statement paper of experts of the Heart Failure Working Group of the Polish Cardiac Society