Zasady udzielania patronatu przez Asocjację Niewydolności Serca PTK

Szanowni Państwo,
organizatorom wydarzeń naukowych , chcących uzyskać patronat Asocjacji Niewydolności Serca PTK polecamy pobrać i wypełnić załączony poniżej dokument (dostępne wersje w formacie .pdf oraz .doc). Na podsawie wypełnionego wniosku, Asocjacja podejmie stosowną decyzję. Wypełniony dokument prosimy odesłać drogą mailową na adres pawelrub@poczta.onet.pl

          

Dziękujemy