Zarząd Asocjacji Niewydolności Serca (2023 - 2025)

Przewodnicząca

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, FESC

e-mail: a.pawlak1@wp.pl

Przewodniczący Elekt

dr hab. n. med. Paweł Rubiś, prof. UJ, FHFA

e-mail: pawelrub@poczta.onet.pl

Poprzedni Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek, FESC, FHFA

e-mail: malgorzata.lelonek@umed.lodz.pl

Sekretarz:

prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

e-mail: a.tomaszuk@poczta.fm

Skarbnik:

prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa, FESC i FHFA

e-mail: agatbiel7@poczta.onet.pl

Członkowie:


prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

e-mail: j.nessler@szpitaljp2.krakow.pl

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak, FESC, FACC

e-mail: kasprzak@ptkardio.pl

dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

e-mail: agnieszka.kaplon@gmail.com

dr hab. n. med. Jacek Niedziela

e-mail: jacek.niedziela@gmail.com

Komisja rewizyjna:


Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

Członkowie:

dr n. med. Anna Chuda-Więtczak

dr n. med. Anna Furman-Niedziejko